Ανακαινίσεις – Επανατοποθετήσεις παλαιών προκατασκευασμένων κατοικιών

Η εταιρεία μας, μέσα στα πλαίσια των υπηρεσιών της, μπορεί να αναλάβει την απομάκρυνση παλαιάς προκατασκευασμένης κατοικίας δική μας κατασκευής και να προβεί στην ανακαίνιση αυτής στον χώρο του εργοστασίου μας. Η ανακαινισμένη προκατασκευασμένη κατοικία μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα άλλο καινούργιο οικόπεδο.

Με αυτή την δυνατότητα επανατοποθέτησης παλιών προκατασκευασμένων κατοικιών μας επιβεβαιώνεται έμπρακτα η υψηλή ποιότητα των κατασκευών μας και η αντοχή τους στον χρόνο.

Μεταφορά και  Ανακαίνιση ισογείου